top of page

Reglement

1/ Bent U lid van een Engelse autoclub of bent U geen lid maar komt U met een Engelse auto dan is de toegang tot het Jumble terrein gratis. U bent vrij een plaats uit te zoeken mits dit past binnen de lijnen die de organisatie heeft uitgezet en niet is gereserveerd voor andere doeleinden. Tafeltjes, stoelen, parasols en picknickspullen zijn toegestaan.

2/ Komt U met een “niet Engelse auto” dan bent U ook welkom en kunt U parkeren net buiten het terrein op speciaal voor U aangegeven plaatsen.

3/ Er zijn professionele verkeersregelaars ingezet alsmede verkeersbegeleiders. U dient de door hen gegeven aanwijzingen op te volgen. Deze personen zijn te herkennen aan hun gele vestjes.

4/ Wilt U als lid van een Engelse autoclub overtollige onderdelen verkopen dan is dat “vrij “ toegestaan mits:

a/De uitstalling de breedte van Uw auto niet overtreft en dat met een maximale diepte van 1 meter. 

b/ De aangeboden zaken geen commercieel karakter hebben.

 

5/ In de loop der jaren zijn clusters ontstaan van speciale merken Engelse auto’s. Wilt U zich daarbij aansluiten dan zullen de verkeersregelaars U daarbij helpen.

 

6/ U dient na afloop van het evenement of als U eerder vertrekt, het door U gebruikte terrein schoon op te leveren. Er staan her en der vuilcontainers of anders kunt U het restafval meenemen.

 

7/ De organisatie plaatst een toiletwagen. Houdt U deze schoon voor diegene die na U komt. Hygiëne is hier belangrijk.

 

8/ Het evenement staat onder streng toezicht van de vergunning verstrekker de Gemeente Waalwijk. Binnen deze door hun gestelde voorwaarden is opgenomen dat er in geval van een calamiteit een omroepinstallatie zal zijn. Volgt U in dat geval de omroepen strikt op. Op de calamiteitenkaart staat ook aangegeven waar brandblussers zijn opgesteld.

 

9/ Er zal een EHBO post aanwezig zijn. U kunt zich dan melden bij de centrale post of bij de MGCC stand. De organisatie beschikt over portofoons en staat met elkaar in verbinding, dit om snelle hulp te kunnen bieden.

 

10/Het terrein is uitgezet met rood/wit lint. Dit uitzetten is onderdeel van het calamiteitenplan en is er voor bedoeld snelle doorgang te verlenen voor ambulance, politie en brandweer. Op deze doorgangen is het niet toegestaan auto’s of andere materialen te plaatsen.

 

11/ Om de hele organisatie te kunnen financieren zijn er tarieven vastgesteld voor de diverse disciplines. Raadpleeg hiervoor het kopje: 'Info standhouders'.

Die disciplines zijn:                                                                                                                                                                        

a/Handelaren die hun waar komen uitstallen en verkopen.                                                             

b/Particulieren die zaken verkopen met een commercieel karakter.                                              

c/Particulieren die duidelijk de voorgeschreven verkoopoppervlakte overschrijden.               

d/Autoverkopers die hun klassieke auto’s ten toon willen stellen voor verkoop.

12/ Voor alle overige vragen/ opmerkingen kunt u zich melden bij de terreinmanager en/of andere leden van het organisatieteam. In de centrale post of de MGCC stand kunt U hiervoor terecht.

 

Het British Autojumble team, MG Car Club Holland.

bottom of page